Głównej zawartości

Total Consulting in Project Mastering

Wdrażamy wykorzystywane w branży budowlanej na świecie innowacje, takie jak IPD czyli Zintegrowany Proces Inwestycji, BIM czyli Modelowanie Informacji o Budowli oraz metody optymalizacji procesów jak Lean Construction czy Agile Project Management. Technologia BIM powoli wchodzi na polski rynek budowlany. Zgodnie z projektem dyrektywy europejskiej od 2016 roku, będzie już wymagana przy wszystkich inwestycjach publicznych współfinansowanych z Unii Europejskiej.

Doradztwo

Doradzamy w zakresie projektowym, kosztowym, prawnym. Opracowujemy, przygotowujemy rekomendacje z wykorzystaniem technologii BIM na każdym etapie i dla każdego uczestnika Procesu Inwestycyjnego. Jeśli zastanawiacie się Państwo nad wdrożeniem technologii BIM w swojej firmie, jesteśmy gotowi przeprowadzić u Państwa w firmie audyt możliwości i horyzont wdrożenia,  oraz szkolenia dla dowolnej ilości Państwa pracowników.

Usługi

Nasze usługi świadczymy, we współpracy z najlepszymi biurami architektonicznymi i projektowymi, które wdrożyły już technologię BIM i mogą się pochwalić skutecznymi praktycznymi zastosowaniami. Nie ograniczamy się do wybranych dostawców oprogramowania, a dobieramy właściwe rozwiązania do potrzeb Państwa inwestycji, do usprawnienia Państwa procesów, do właściwej współpracy z Państwa kooperantami.

Inwentaryzacja terenu oraz istniejących budynków do modelu BIM wykonywana stacjonarnie bądź z powietrza. Tak przeprowadzona inwentaryzacja i późniejsza obróbka w programach BIM, daje w rezultacie nie tylko płaskie rysunki, ale przede wszystkim wirtualny model całego obiektu w 3D wraz z informacjami odnośnie rodzaju użytego materiału, a przede wszystkim jest podstawą do późniejszego projektowania z wykorzystaniem wszystkich zalet technologii BIM. Dodatkowo po dalszym przetworzeniu istnieje możliwość uzyskania planów i map terenu, otaczających budynków, ulic, wraz z istniejącymi napowietrznymi instalacjami. Skanowanie można przeprowadzić lokalnie w terenie, jak również z powietrza.

BIM 3D czyli tworzenie modelu z istniejącej dokumentacji 2D w formie papierowej bądź elektronicznej. W efekcie uzyskujecie Państwo model budynku w formacie *.rvt lub *.ifc, umożliwiający dalsza pracę na dowolnym oprogramowaniu. Jeżeli Państwa Zlecającym jest Inwestor, Architekt bądź Projektant i wymaga, aby firma chcąca uczestniczyć w realizacji ich inwestycji świadczyła swoje usługi kompatybilne z technologią BIM, a Państwo jeszcze nie opanowaliście jej, my chętnie pomożemy przy wdrożeniu, przy stworzeniu pierwszej dokumentacji. Przeprowadzimy szkolenia z obsługi wymaganych przez Państwa Zlecających programów komputerowych z zakresu architektury, konstrukcji, instalacji.

Analiza czynników środowiskowych takich jak nasłonecznienie, wpływ wiatru wykonana na etapie koncepcji lub wykonywania projektu budowlanego. W efekcie uzyskują Państwo rekomendacje co do ustawienia budynku i rozstawu okien, bądź osłon jako elementy architektoniczne, tak aby właściwe pomieszczenia miały duży dostęp do wymaganej ilości światła dziennego w przypadku np budownictwa mieszkaniowego, a ograniczony dostęp, ze względu na np wysokie temperatury w okresach letnich w budynkach użyteczności publicznej.

Analiza kolizji pomiędzy projektami branż architektonicznej, konstrukcyjnej a przede wszystkim instalacji wod-kan, CO, oraz mechanicznych. W przypadku skomplikowanych układów zbrojeń przeprowadzamy analizę kolizji w zbrojeniu. Wykrywanie kolizji wynika z faktu, że w dowolnym specjalistycznym oprogramowaniu wykorzystywanym do tego celu, porównywane są automatycznie modele wykonane przez poszczególnych projektantów branżowych.

Analizy energetyczne symulacji użytkowania instalacji grzewczych, klimatyzacyjnych, wentylacyjnych na etapie użytkowania, w efekcie których uzyskaja Państwo rekomendacja co do parametrów i rodzajów tychże instalacji do zastosowania. Co więcej wszystkie analizy możemy prowadzić w sposób ciągły wraz z rozwojem i zmianami w samym projekcie architektonicznym czy konstrukcyjnym. Wszelkie wprowadzane bądź postulowane zmiany, mogą zawierać informację o tym, jak one wpłyną na projektowane instalacje i ich dobór.

BIM 4D czyli symulacja procesu realizacji budowy, na podstawie której, rekomendujemy rozwiązania w zakresie organizacji placu budowy, pracy sprzętu, transportu i logistyki materiałów, deskowań, rusztowań, BHP.

BIM 5D czyli wzbogacenie procesu realizacji inwestycji o informację kosztową w zakresie materiałów, stosowanych technologii, oraz zasobów sprzętowych i ludzkich. Automatyczne przedmiarowanie i umożliwienie testowania dowolnej ilości alternatywnych zastosowań zasobów.

Szkolenia w zakresie wprowadzenia do technologii BIM, przegląd możliwości oprogramowania, Jak wykorzystać technologię BIM dzięki zastosowaniu Zintegrowanego Procesu Realizacji Inwestycji, Zwinnych Metodyk Zarządzania Projektami. Jak Wykorzystać automatyczne przedmiarowanie i kosztorysowanie BIM w celu lepszego zaplanowania procesu realizacji a przede wszystkim wykorzystanie technologii BIM w obszarze planowania o zarządzania procesem realizacji inwestycji. Jak wdrożyć technologię BIM w zakresie firmy projektowej, wykonawczej.

Prezentacje Oprogramowania w zakresie Państwa działań, prezentacje wybranych rozwiązań. Prezentacje zalet i wad poszczególnych rozwiązań oraz rekomendacje rozwiązań w zależności od branży oferowanych usług w zakresie budownictwa kubaturowego oraz liniowego.